Psykomotorisk fysioterapi

PMF er en behandling hvor en bruker bevegelser, strekk og massasje som virkemiddel. Siktemålet med behandlingen er å oppnå bedret funksjon gjennom å bearbeide muskelspenninger og hemmet pust.

PMF kan ha god effekt på kroniske muskelsmerter som fibromyalgi, Me, og andre kroniske lidelser som astma, Bechterew sykdom, spenningshodepine og ellers spenningstilstander med lettere angst og uro.
Det legges vekt på å oppøve kroppsbevisshet og avspenningsevne. Dette innbærer en aktiv holdning fra klient og terapeut.
Samspillet og dialogen mellom klient og terapeut er viktig for behandlingen.

www.fysio.no