Vårt tilbud

Vi behandler følgende tilstander

Plager fra muskel- og skjelettsystemet blant annet:

 • Rygg- og nakkeplager                      
 • Muskel- og leddsmerter
 • Idrettsskader
 • Opptrening etter operasjoner / skader
 • Revmatiske og nevrologiske sykdommer
 • Hodepine / svimmelhet
 • Bekkenplager før og etter fødsel
 • Lungesykdommer
 • Lymfødem
 • Lettere psykiske plager som uro, angst og pustebesvær


Vi driver aktiv rehabilitering og behandlingstilbudene kan bestå av:

 • Forskjellige former for fysioterapi
 • Medisinsk treningsterapi
 • Slyngebehandling
 • Lymfødembehandling
 • Laserbehandling
 • Trykkbølgebehandling - les mer
 • Elektroterapi

Arbeidsplassvurdering 

 • Etter avtale med NAV eller fastlege

Ultralyd diagnostikk 

 • Godt redskap for vurdering av sener etter skader og overbelastninger
 • Rask tilgjengelighet
 • Les mer

Kurskveld: 

AKTIV  MED ARTROSE  

Temakveld for deg med artrose i kne eller hofte. Følg med for annonsering av nye kurskvelder. Du får innsikt i hva artrose er og hva du kan gjøre. Kurset ledes av fysioterapeut Hilde Karbø.

Se mer om Aktiv med artrose på: www.aktivmedartrose.no

KURS: Kurs holdes jevnlig ved nok påmeldte.

Sted: Valdres Fysioterapi. Kl 18.00-21.00

Pris. Kr 500,00

Meld deg på ved å bruke kontaktsiden her eller ring til oss for mer informasjon.

VELKOMMEN !

Bestill time
AL6A3728.jpg
Fysioterapi

Fysioterapeuter har 3 års høgskoleutdanning. Vi jobber med sykdommer, skader eller lidelser i nerve- muskel- og skjelettsystemet. Etter en grundig undersøkelse og vurdering vil du få informasjon om hva plagene dine skyldes. Sammen med deg settes det opp mål og behandlingstiltak. Aktive behandlingsformer vektlegges. Sentralt i fysioterapi er bedring av kroppens funksjon. Tiltak som trening av funksjon, rådgivning og behandling, som tøyninger, mobilisering og massasje blir ofte benyttet. Det finnes flere spesialiteter innenfor fysioterapifaget. Ved Valdres Fysioterapi har vi spesialist i psykomotorisk fysioterapi og manuell terapi.

www.fysio.no 

AL6A3678.jpg
Manuell terapi

Manuellterapeuten undersøker, vurderer og behandler plager for å normalisere eller bedre bevegelseproblemer og smertetilstander. Veiledet trening er en av hovedelementene. Pasienten kan nå komme direkte til manuellterapeut uten henvisning fra lege, men har samtidig rett til trygderefusjon. Manuellterapeuter har grundig utdanning i å kunne skille ufarlige muskelskjelettplager og mer alvorlige tilstander.

Manuellterapeuten kan henvise til fysioterapi, radiologisk ( røntgen. MR etc.) og til spesialtist utredning, samt sjukemelde for en kortere periode.

www.manuellterapi.com

AL6A3847.jpg
Psykomotorisk fysioterapi

PMF kan ha god effekt på kroniske muskelsmerter som fibromyalgi, Me, og andre kroniske lidelser som astma, Bechterew sykdom, spenningshodepine og ellers spenningstilstander med lettere angst og uro.
Det legges vekt på å oppøve kroppsbevisshet og avspenningsevne. Dette innbærer en aktiv holdning fra klient og terapeut.
Samspillet og dialogen mellom klient og terapeut er viktig for behandlingen.

www.fysio.no