Valdres Fysioterapi sørger for bransjeretta smittverntiltak.

Oppstart fysioterapi fra 20.4  etter regjeringsvedtak.

For å ivareta deg og din helse, sørges det for bransjespesifikke smitteverntiltak.

Timebestilling via telefon eller epost.  

Kom direkte til timen, unngå venterom. 

Hold avstand til andre.

Håndvask eller håndspriting før du kommer inn og etter time.

Ved mistanke av egen eller andre i nær relasjon, luftveissykdom (sår hals, hoste, feber, nedsatt almentilstand), avbestill time.

Velkommen!

 

 

 

Manuellterapi. Fysioterapi. Psykomotorisk fysioterapi.