Manuell terapi

Manuellterapeuter er fysioterapeuter med 2 års spesialisering innen muskel- og skjelettlidelser.

Manuellterapeuten undersøker, vurderer og behandler plager for å normalisere eller bedre bevegelseproblemer og smertetilstander. Veiledet trening er en av hovedelementene. Pasienten kan nå komme direkte til manuellterapeut uten henvisning fra lege, men har samtidig rett til trygderefusjon. Manuellterapeuter har grundig utdanning i å kunne skille ufarlige muskelskjelettplager og mer alvorlige tilstander.

Manuellterapeuten kan henvise til fysioterapi, radiologisk ( røntgen. MR etc.) og til spesialtist utredning, samt sjukemelde for en kortere periode.

www.manuellterapi.com