Fysioterapi

Fysioterapeuter har 3 års høgskoleutdanning. Vi jobber med sykdommer, skader eller lidelser i nerve- muskel- og skjelettsystemet. Etter en grundig undersøkelse og vurdering vil du få informasjon om hva plagene dine skyldes. Sammen med deg settes det opp mål og behandlingstiltak. Aktive behandlingsformer vektlegges. Sentralt i fysioterapi er bedring av kroppens funksjon. Tiltak som trening av funksjon, rådgivning og behandling, som tøyninger, mobilisering og massasje blir ofte benyttet. Det finnes flere spesialiteter innenfor fysioterapifaget. Ved Valdres Fysioterapi har vi spesialist i psykomotorisk fysioterapi og manuell terapi.

www.fysio.no